Snížení energetické náročnosti

Nacházíte se na: Hlavní stránka >> Snížení energetické náročnosti

Snížení energetické náročnosti společnosti Safety Agency, s.r.o.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti společnosti Safety Agency, s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017385
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
Číslo a název výzvy: Výzva IV programu podpory Úspory energie
Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
Celkové předpokládané výdaje: 9,250 mil. Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 50% celkových způsobilých výdajů projektu
Ukončení projektu: 31.12.2020
Cíl projektu:
Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně opatření pro zlepšení tepelně - technických vlastností obálky budovy, zvýšení účinnosti výroby a dodávky tepla pomocí nového systému vytápění a zvýšení účinnosti osvětlovací soustavy ve vybraných výrobních, administrativní i provozních prostorech. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie. Realizací projektu bude dosaženo úspory ve výši 52,84 % a sníženy emise CO2 o 71,189 t/rok.
MPO a EU